Błędy popełniane przez realizatorów projektów

1) Słaby związek między koordynatorem a organizacją. Zdarzają się organizacje składające wnioski napisane przez zewnętrznego koordynatora. Pół biedy, jeśli dołącza on na stałe do zespołu współpracowników. Gorzej jeśli projekt realizowany jest praktycznie poza organizacją. Nabyte doświadczenia, kontakty i wiedza o zrealizowanym już projekcie znikają razem z koordynatorem. Nieznajomość procedur wewnętrznych, słaby kontakt z księgowością zwiększają ryzyko błędu.

2) Nieprawidłowe przeliczanie kosztów w obcych walutach (należy wg kursu rzeczywistego lub NBP z dnia poprzedzającego operację).

3) Księgowanie dokumentów finansowych nie spełniających wymogów polskiego prawa. Jeśli mamy dokument, który nie ma numeru itp. wystawiamy oświadczenie i załączamy do niego posiadany dokument.

4) Zawieranie umowy o dzieło niezgodnie z prawem (na przykład na koordynację projektu).

5) Księgowanie „Wypłaty diet” a nie rozliczania kosztów podróży.

6) Nie wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.

7) Zwiększanie wydatków w działaniu ponad dozwoloną sumę/procent.

Wreszcie

8) Nie przeczytanie umowy lub jej lekceważenie.