FSM

ZESPÓŁ:

Osobiste spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.

Krzysztof Stanowski, Prezes Zarządu
Sekretariat tel. +48 222906622 w 01
Sekretariat@solidarityfund.pl

Katarzyna Zakroczymska, Wiceprezes Zarządu
tel. +48 222906622 w 03
Katarzyna.Zakroczymska@solidarityfund.pl

Wojciech Górecki, Członek Zarządu
tel. +48 222906622 w 02
Wojciech.Gorecki@solidarityfund.pl

Ewa Demczyk, Kierownik Programowy, Program Wsparcie Demokracji – konkursy grantowe
tel. +48 222906622 w 05
Ewa.Demczyk@solidarityfund.pl

Julia Brykczyńska, Kierownik programowy, Program Wsparcie Demokracji – zapytania ofertowe
tel. +48 222906622 w 04
Julia.Brykczynska@solidarityfund.pl

Izabella Chruślińska, Kierownik programowy w programie Wsparcie Demokracji – działania własne Fundacji
tel. +48 222906622 w 08
Izabella.Chruslinska@solidarityfund.pl

Bartosz Piechowicz, Kierownik programowy, Nagroda Solidarności – zapytania ofertowe
tel. +48 222906622 w 09
Bartosz.Piechowicz@solidarityfund.pl

Adam Sauer, Kierownik programowy, Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji
tel. +48 222906622 w 30
Adam.Sauer@solidarityfund.pl

Aleksandra Kielanowska, Asystent Programowy
tel. +48 222906622 w 07
Aleksandra.Kielanowska@solidarityfund.pl

Joanna Szewczak, Asystent Finansowy
tel. +48 222906622 w 06
Joanna.Szewczak@solidarityfund.pl

Marta Kałużyńska, Asystent Programowy
tel. +48 222906622 w 10
Marta.Kaluzynska@solidarityfund.pl
Nedim Useinov, Asystent Programowy
tel. +48 222906622 w 31
Nedim.Useinov@solidarityfund.pl

Barbara Kaczmarczyk, Asystent Programowy
tel. +48 222906622 w 32
Barbara.Kaczmarczyk@solidarityfund.pl

Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii
Tomasz Horbowski, Dyrektor Centrum
tomasz.horbowski@centruinfo.org