Generator Wniosków Wsparcie Demokracji 2016

Instrukcja posługiwania się generatorem wniosków
Przeczytaj przed rozpoczęciem wypełniania wniosku

Zgłoś uwagi /problem dot. funkcjonowania generatora 
Nie później niż 24 godziny przed zakończeniem konkursu