Jak pisać dobre newsy?

Dobry news, notatka informacyjna, relacja ze spotkania, opis wydarzenia, czyli w języku dziennikarskim po prostu notka powinna odpowiadać na podstawowe pytania: „co?”, „gdzie?”, „kiedy?”, a jeśli jest na to miejsce to także „dlaczego?”.

Należy unikać jak ognia rozpoczynania informacji od „W dniu takim i takim odbyło się to i to…”. Taka forma dobra jest do sprawozdań i rozliczeń, ale nie dla czytelników stron internetowych czy gazet.

Zdecydowanie zaczynamy informację od konkretu, istoty sprawy: „Warsztaty dziennikarskie dla 30 uczestników z mediów lokalnych południowej Mołdawii zorganizowane przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej zakończyły się właśnie w stolicy Gagauzji”. W kolejnych zdaniach rozbudowujemy informację o nowe elementy: najciekawsze części programu, więcej informacji o uczestnikach i trenerach, opisujemy konkretne rezultaty prac: „Uczestnicy rekrutujący się z 19 lokalnych gazet, rozgłośni radiowych i portali pracowali nad własnymi materiałami śledczymi razem z ekspertami będącymi wybitnymi dziennikarzami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tematyka większości materiałów dotyczyła korupcji oraz nieformalnych powiązań lokalnych polityków z biznesem. W czasie warsztatów powstało 15 materiałów dziennikarskich oraz pomysły i założenia do stworzenia kilkunastu innych”.

Pamiętajmy, że nic tak nie dynamizuje tekstu jak krótki cytat z ust żywego człowieka uczestniczącego, bądź organizującego warsztaty. „Byłem pod wrażeniem zaangażowania i pasji dziennikarzy z Mołdawii. To dobrze rokuje wolności słowa w tym kraju – mówi czeski dziennikarz i jeden z trenerów warsztatów Jaromir Rukavica. „Dostaliśmy dużo konkretnych wskazówek i inspiracji do naszej dalszej pracy. A przede wszystkim poczuliśmy wsparcie ze strony partnerów z zagranicy, co utwierdziło nas w przekonaniu, że to co robimy, ma sens” – dodaje Angelica Munteanu, dziennikarka lokalnej, mołdawskiej stacji radiowej Europa+.

Jeśli jest na to miejsce – a w internecie miejsce jest na szczęście nieograniczone – można podać jeszcze kontekst wydarzenia. „Warsztaty dla dziennikarzy śledczych z południowej Mołdawii zorganizowano dzięki wsparciu Fundacji Wyszehradzkiej oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jeśli uda się pozyskać na to fundusze, planujemy ich kontynuację w pozostałych regionach Mołdawii”.

A oto jak nasza przykładowa notatka wygląda w całości:

Warsztaty dziennikarskie dla 30 uczestników z mediów lokalnych południowej Mołdawii zorganizowane przez Fundację Solidarności Dziennikarskiej zakończyły się właśnie w stolicy Gagauzji.

Uczestnicy rekrutujący się z 19 lokalnych gazet, rozgłośni radiowych i portali pracowali nad własnymi materiałami śledczymi razem z ekspertami będącymi wybitnymi dziennikarzami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tematyka większości materiałów dotyczyła korupcji oraz nieformalnych powiązań lokalnych polityków z biznesem. W czasie warsztatów powstało 15 materiałów dziennikarskich oraz pomysły i założenia do stworzenia kilkunastu innych.

„Byłem pod wrażeniem zaangażowania i pasji dziennikarzy z Mołdawii. To dobrze rokuje wolności słowa w tym kraju – mówi czeski dziennikarz i jeden z trenerów warsztatów Jaromir Rukavica. „Dostaliśmy dużo konkretnych wskazówek i inspiracji do naszej dalszej pracy. A przede wszystkim poczuliśmy wsparcie ze strony partnerów z zagranicy, co utwierdziło nas w przekonaniu, że to co robimy, ma sens” – dodaje Angelica Munteanu, dziennikarka lokalnej, mołdawskiej stacji radiowej Europa+.

Warsztaty dla dziennikarzy śledczych z południowej Mołdawii Fundacja Solidarności Dziennikarskiej zorganizowała dzięki wsparciu Fundacji Wyszehradzkiej oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jeśli uda się pozyskać na to fundusze, planujemy ich kontynuację w pozostałych regionach Mołdawii.

Notatka ma 1395 znaków, cztery akapity i dwuwierszowy lead, czyli początek wprowadzający do wiadomości oraz zachęcający do dalszej lektury. Krótka forma – do 1500 znaków – sprawia, że nie jest zbyt długa i czytelnik nie zniechęca się zbyt szybko do jej lektury. Lead streszcza informację i przekazuje najważniejsze treści. Akapit z cytatami dynamizuje tekst i pokazuje żywych ludzi uczestniczących w projekcie. A zakończenie jest ukłonem w stronę sponsorów.

Warto jeszcze pomyśleć o tytule. Zachęcam, by był on krótki i rzeczowy np. Warsztaty dla dziennikarzy śledczych z południowej Mołdawii albo O dziennikarstwie śledczym w południowej Mołdawii. Jeśli chcemy oderwać się od konkretu, można trochę pobawić się słowami np. Dziennikarstwo śledcze bez granic. Zawsze warto zaproponować swój tytuł, ale generalnie nadaje go wydawca, czyli np. administrator strony, na której umieszczamy tekst. Im jednak lepszy tytuł wymyślimy, tym administrator mniej go nam zmieni.

Warto włożyć nieco wysiłku w redagowanie notek o własnych projektach, bo najczęściej to dzięki nim szersze grono dowie się o funkcjonowaniu Państwa organizacji. Stare przysłowie mówi wszak: Jak cię widzą, tak cię piszą.

Polecam także poradnik pisania dobrych newsów na stronie NGO.pl: http://poradnik.ngo.pl/x/452995

Marcin Wojciechowski

[vivafbcomment]